köylü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte köylü kelimesinin manası:

  1. Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan
    Örnek: Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun / Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Ö. B. Uşaklı
  2. Aynı köyden olan.
  3. Köy halkı
  4. Kaba, anlayışsız
  5. Konukseverlik, gelenekçilik, yazgıcılık, toprağa bağlılık, doğaya bağımlılık, yeniliğe isteksizlik, okuma yazma yetersizliği vb. özellikleri olan, köyde yaşayan kimse. bk. köy,köylü sınıfı.

köylü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları