Köylü Altkültürü ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Köylü Altkültürü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Köylü Altkültürü" ne demek?

 1. Köylü kültürünü oluşturan konukseverlik, ailecilik, akrabacılık, gelenekçilik, görenekçilik, yazgıcılık, eğlenceye düşkünlük, el açıklığı, toprağa bağlılık, doğaya bağımlılık, yeniliğe isteksizlik, bulgu yoksunluğu, devlet otoritesine karşı saygınlık ve daha birçok uluslararası özelliklerden her biri. bk. halk kültürü. krş. seçkin kültürü.

Köylü Altkültürü nedir? İlişkili sözcükler

 • Altkültür: Hücrelerin çoğalmalarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. Ulusal ya da toplumsal kültürleri oluşturan kültür birimlerinden her biri. bk. köylü kültürü, halk kültürü, seçkin kültürü, özdeksel kültür. krş. devamı...
 • Halkerki: (Yun. demokratia, demos = halk, kratos = erk, egemenlik) : 1- Halkın kendisini yönetmesi ya da halkın halk adına yönetilmesi. // Bu yönetimde hükümet, gücünü yurttaşların tümünü içine alan halkın istencinden alır. Hükümet ve devlet işlerinin yürütülmesi, ya yurttaşların tümünün toplanmasıyle (eski Yunan kent-devletlerinde olduğu gibi) ya da doğrudan doğruya halkın seçtiği temsilciler ya devamı...
 • Köylü Ruhbilimi: Halk kültürünün bir kolu olan köylü kültürünü yaratan insanların ruhsal durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk kültürü, kırsal toplum, krş. halk ruhbilimi. devamı...
 • Ulusal Kültür: Bir toplumda, halk kültürüyle seçkin kültürünün birlikte oluşturdukları ortak kültür düzeni, bk. kültür, halk kültürü, seçkin kültürü, dil, din. devamı...
 • çevresel Halk Kültürü: Belli bir coğrafya bölgesine ilişkin halk kültürü, bk. halk kültürü, çevresel halkbilim. devamı...
 • Halk Kültürü: Halkın, geleneksel yollarla edinmiş olduğu geçmiş çağların kültürüyle, kendisinin yarattığı bugünün kültürü ve dış ülkelerden ödünç alarak benimsediği yabancı kültürden oluşan karma kültür, bk. halk yaşantısı, krş. aydın kültürü. devamı...
 • Duruk Halk Kültürü: Her tür iç ve dış etkenlere karşı direnerek, içerik ve yapısını olduğu gibi korumuş olan halk kültürü, bk. halk kültürü, duruk halkbilim, krş. halkbilimsel güç- devamı...
 • Statist: İstatistikçi, devletçi, devletçilik yanlısı Devletçilik taraftarı, devletçi devamı...
 • Dirimsel Halk Kültürü: Her tür iç ve dış dirençlere karşın, dengesel durumunu yitirmeden, içerik ve yapısında değişimler oluşan halk kültürü, bk. denge, halkbilimsel güç, halkbilimsel süreç. krş.duruk halk kültürü,duruk halkbilim, halkbilimsel durağanlık. devamı...
 • Suçluların Geri Verilmesi: Uluslararası kurallara uyularak yabancı bir ülkede suç işleyen yabancının, uyruğu olduğu devlet topraklarından bir başka devlete sığınması durumunda, ülkesine sığındığı devletçe uyruğu bulunduğu devlete, bu konuyu düzenleyen türe kurallarına göre, geri verilmesi. devamı...

Köylü Altkültürü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.