Köylü Ruhbilimi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Köylü Ruhbilimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Köylü Ruhbilimi" ne demek?

 1. Halk kültürünün bir kolu olan köylü kültürünü yaratan insanların ruhsal durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk kültürü, kırsal toplum, krş. halk ruhbilimi.

Köylü Ruhbilimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Askerlik Ruhbilimi: Silâhlı kuvvetlere alınacak kimselelerin seçiminde, yetiştirilmesinde ve görevlendirilmesinde; ordunun barış ve savaş sırasında içgücünün sağlam tutulmasında uyulması gereken ruhsal ilke ve yöntemleri inceleyen ruhbilim kolu. devamı...
 • Akarsubilgisi: Akarsuların düzen özelliklerini, bu düzeni yaratan doğal nedenler bakımından inceleyen bilim kolu. devamı...
 • Televizyon Toplumbilimi: Televizyonun toplum içindeki yer ve etkisini, toplumbilimsel özelliklerini inceleyen bilim kolu. devamı...
 • Kalıtım Bilimi: Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. Kalıtım birimi olan genlerin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Genetik. devamı...
 • Eczacılık Bilimi: (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi. devamı...
 • Sinekoloji: Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim dalı. (Yun. syn: ile; oikos: ev halkı; logos: bilim) Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ile bu bireylerin yaşadıkları ortam arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojinin devamı...
 • Sinekoloji: Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim dalı. (Yun. syn: ile; oikos: ev halkı; logos: bilim) Çeşitli türlerden oluşan bir grubun bireyleri ile bu bireylerin yaşadıkları ortam arasındaki ilişkiyi inceleyen ekolojinin devamı...
 • Toplumsal Ruhbilim: Bir toplumu oluşturan bireylerin ruhbilimsel durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk ruhbilimi, köylü ruhbilimi, devamı...
 • Eğitim Ruhbilimi: Eğitimle ilgili ruhsal sorunları inceleyen; araştırmaların sonunda elde edilen bulgulara dayanılarak saptanan ilke ve kurallardan çocuklar ile yetişkinlerin eğitimlerinde nasıl yararlanılacağını gösteren ruhbilim dalı. Öğrenme sürecini ve bu sürecin niteliklerini devamı...
 • Gök Fiziği: Yıldızların ışığını inceleyen, fizik yapılarını araştıran bilim kolu, astrofizik. devamı...

Köylü Ruhbilimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.