Kreatin ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kreatin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kreatin" ne demek?

 1. Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik.

 2. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden bir metil grubunun katılmasıyla sentezlenen, fosfokreatin şeklinde omurgalı kasında bulunan, kas kasılması için depo enerji kaynağını oluşturan, azotlu bir organik bileşik. Kas kasılması sırasında hücre içi ATP seviyesini sürdürmek için kreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosfor grubunu veren bileşik.

 3. Vücutta oluşan ve kanda belli bir düzey gösteren azotlu bir bileşik.

Kreatin nedir? İlişkili sözcükler

 • Kreatin Fosfat: Omurgalıların kas ve beyin dokusunda bulunan, kas kasılması için kısa süreli bir enerji kaynağı olan, kas egzersizleriyle ATP düzeyi azalınca fosforil grubunu yeniden ATP oluşturmak üzere ADP’ye vererek kaslardaki ATP düzeyini sabit tutmaya yarayan, kreatin ve fosforik asitten oluşmuş, yüksek enerjili fosfatın önemli bir depo biçimi ve fosfoguanidin türevi organik bir bileşik, kreatin fosforik asit, devamı...
 • Fosfoarjinin: Bazı omurgasız hayvanların kas ve sinir dokusunda bulunan yüksek enerjili fosfatı depolayan bileşik, arjinin fosfat. devamı...
 • Kreatin Fosforik Asit: Kreatin fosfat. devamı...
 • Kreatin Kinaz: Kas ve beyin dokusunda ATP ve kreatinden, kreatin fosfat ve ADP oluşturan veya bu reaksiyonu ters yönde katalize eden, magnezyumla aktive edilen, miyokard infarktüsü ve kas hastalıklarında serumda düzeyi yükselen transferaz sınıfından bir enzim, CK, CPK, kreatin fosfokinaz. devamı...
 • Fosfatidilinozitol Pı: Hücre zarlarında ek grup olarak inozitol taşıyan bir fosfolipit; ökaryotik hücrelerde yüksek enerjili fosfat bağlanmasıyla ikincil haberci olarak görev yapan molekül. devamı...
 • Adenozin Trifosfat: Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. Hücrede kimyasal enerjinin saklandığı ve serbestlendiği bir organik molekül ve nitrojenli bir baz olan adenin, bir pentoz şeker olan riboz ve üç devamı...
 • Pürin: Azotlu organik baz. Canlı hücrelerde bulunan çeşitleri olan adenin ve guanin nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına girer ve pirimidinlerle çift oluştururlar. Ayrıcapürin nükleotitler fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak metabolizmaya girerler. devamı...
 • Pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. devamı...
 • Protein Olmayan Azotlu Maddeler: Geviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşikler, NPN. devamı...
 • Atp Fosforlaşması: Proton hareketlendirici kuvvetlere bağlı olmaksızın sitoplazmadaki enzimler aracılığı ile ADP’ ye yüksek enerjili fosfat bağlanarak ATP’nin oluşturduğu reaksiyonlar. devamı...

Kreatin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.