Kreatin Kinaz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kreatin Kinaz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kreatin Kinaz" ne demek?

 1. Kas ve beyin dokusunda ATP ve kreatinden, kreatin fosfat ve ADP oluşturan veya bu reaksiyonu ters yönde katalize eden, magnezyumla aktive edilen, miyokard infarktüsü ve kas hastalıklarında serumda düzeyi yükselen transferaz sınıfından bir enzim, CK, CPK, kreatin fosfokinaz.

Kreatin Kinaz nedir? İlişkili sözcükler

 • Aspartat Transaminaz: Koenzim olarak gereken piridoksal fosfatla amino gruplarının aspartattan alfa-ketoglutarata geri dönüşlü olarak transferini katalizleyerek oksalasetat ve glutamat oluşturan ve doku nekrozunun eşlik ettiği tüm durumlarda, özellikle kalp (miyokard infarktüsü gibi), karaciğer, iskelet kası, alyuvarın akut hasarıyla ilişkili durumlarda serumda yükselen transferaz sınıfından bir enzim, glutamat okzalasetat transaminaz, GOT, SGOT, AST. devamı...
 • Kreatin Fosfat: Omurgalıların kas ve beyin dokusunda bulunan, kas kasılması için kısa süreli bir enerji kaynağı olan, kas egzersizleriyle ATP düzeyi azalınca fosforil grubunu yeniden ATP oluşturmak üzere ADP’ye vererek kaslardaki ATP düzeyini sabit tutmaya yarayan, kreatin ve fosforik asitten oluşmuş, yüksek enerjili fosfatın önemli bir depo biçimi ve fosfoguanidin türevi organik bir bileşik, kreatin fosforik asit, devamı...
 • Pirüvat Kinaz: Glikoliziste fosfoenolpirüvattan yüksek enerjili fosfatı ADP’ye aktararak ATP ve pirüvat oluşturan reaksiyonu katalizleyen transferaz sınıfından bir enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri. devamı...
 • Laktat Dehidrogenaz: Hayvan dokularında ve bazı bakterilerde NADH ile piruvatın, lâktata indirgenmesini katalizleyen enzim. Hemen hemen tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan, elektron verici olarak NADH kullanan, laktat ve pirüvatın birbirlerine dönüşmelerini katalize eden devamı...
 • Alkalen Fosfataz: Alkali pH’da monofosfat esterlerinden inorganik fosfatın salınımını katalize eden, karaciğer-safra yolu ve kemik hastalıklarında serumda artış gösteren hücre içinde ve hücre zarında bulunan hidrolaz sınıfından bir enzim, ALP. devamı...
 • Karaciğer Enzimleri: Karaciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) gibi enzimler. devamı...
 • Kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. devamı...
 • Gama Glutamil Transferaz: Amino asit + Glutatyon -> gama-glutamil-amino asit + sisteinilglisin reaksiyonunu katalize ederek kimi amino asitlerin plazma zarından taşınmasını sağlayan başlıca böbrek, karaciğer, safra kanalları ve pankreasta bulunan, karaciğer hastalıklarında ve kolestazda serum düzeyi yükselen enzim, GGT, gama-glutamil transpeptidaz. devamı...
 • Kreatin Fosfokinaz: Kreatin kinaz. devamı...
 • Kreatin Fosforik Asit: Kreatin fosfat. devamı...

Kreatin Kinaz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.