Kreatinin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kreatinin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kreatinin" ne demek?

 1. Kasta, kanda ve idrarda bulunan ve dehidrasyon ile kreatinden teşekkül eden halkasal bir bileşik.

 2. Kas, kan ve idrarda bulunan, fosfokreatinin dehidrasyonu ve halkalaşmasıyla meydana gelen idrarla atılan bir bileşik. İdrarla atılım hızının ölçülmesi, böbrek işlevlerinin incelenmesi ve tanı amacıyla kullanılır.

Kreatinin nedir? İlişkili sözcükler

 • Kreatinin Klerensi: Metabolize edilmemiş ilacın böbreklerden atılması suretiyle bir dakikada o ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi devamı...
 • Renal Glikozüri: Kan şeker seviyesi normal olmasına rağmen böbrek epiteli bozukluluğuna bağlı olarak idrarda şeker görülmesi olayı, renal diyabet. devamı...
 • Cushingsendromu: Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, h devamı...
 • Cushingsendromu: Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, h devamı...
 • Böbrek Hastalığı: Böbrek işlevlerinin birincil veya ikincil olarak glomeruler filtrasyon, geri emilim ve tubuler salgı gibi üç temel işlevin bozulmasına neden olan böbrek yangısı, böbrek dejenerasyonu veya fibrozisiyle belirgin bir grup hastalık, renopati, nefropati. devamı...
 • Bromkrezol Menekşesi: İndikatör bir boyar madde. Sütteki pH değişikliğinin ve serum albumin yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla kullanılan ayrıca CMT ayracının bileşiminde de bulunan bir bileşik, BCP. devamı...
 • Lipozom: (Yun. lipos: yağ; soma: vücut) Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı. İlaç etken maddelerinin lesitin, fosfolipitler vb. maddelerle bağlanmasıyla oluşan, içinde sulu devamı...
 • Hematuria: Hematüri, idrarda bulunan kan, kanlı idrar, idrarda kan bulunması devamı...
 • Pestisit: Zararlılarla savaşta kullanılan öldürücülerin genel adı. Pestleri öldürmek amacıyla kullanılan bileşik. devamı...
 • Nefrosklerozis: Parenkim kaybı ve nedbe dokusu oluşumu nedeniyle böbreklerin küçülmesi, böbrek büzüşmesi. İyileşme ve rejenerasyonla sonuçlanmayan bütün böbrek lezyonlarını takiben oluşur. devamı...

Kreatinin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.