kredi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kredi kelimesinin manası:

  1. Borç ödemede güvenilir olma durumu.
  2. Ödünç alınan veya verilen mal, para
    Örnek: Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir. A. İlhan
  3. Güven, saygınlık, itibar.
  4. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.
  5. Para, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir vade ve koşulla geri alınmak üzere verilmesi.
  6. Bk. sayca
  7. Bk. öğrenim değeri
  8. Bk. öğrenim ödencesi

kredi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları