Krediler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Krediler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Krediler" ne demek?

 1. Üniversiteler tarafından, akademik bir diploma için gerekli olan derslerin tamamlanmasını (geçerli not alınan) kaydetmek için kullanılan birim. Katalogda üniversitenin diplomaları için gerekli olan kredilerin çeşidi ve sayısı anlatılır ve sunulan her ders için “kredi saat” veya “birim” değeri belirtilir.

Krediler nedir? İlişkili sözcükler

 • Dış Krediler Kur Farkı Fonu: Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan doğrudan ya da hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırılan borçlular açısından kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla T.C. Merkez Bankası yönetiminde Para Kredi Kuruluna bağlı olarak 1984 yılında kurulmuş, 2000 yılında etkinliğine son verilmiş bütçe dışı bir fon. devamı...
 • Akorde Krediler: Şube yetkisini aşan tutarlarda, banka üst yönetiminin uygun görmesi ile verilen kredi. devamı...
 • Ertelenmiş Krediler: Gelir ve harcamaların uygun bir biçimde örtüşmesini sağlamak için gelecek bir döneme kaydırılmış krediler. devamı...
 • Gayrinakdı Krediler: Bk. nakit olmayan krediler devamı...
 • Nakit Olmayan Krediler: Non-Cash loans, non-cash credits Bankaların teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller biçiminde açtığı nakit olmayan ve potansiyel risk taşıyan krediler. devamı...
 • Nakdı Olmayan Krediler: Bk. nakit olmayan krediler devamı...
 • Kaydırılmış Krediler: Bk. ertelenmiş krediler devamı...
 • Soğrulmuş Doz: İyonlaştırıcı ışınımla maddeye aktarılan ortalama enerji de’nin, bu maddenin kütlesi olan dm’ye oranı (D). D=de/dmsoğrulmuş doz SI birimi “joule” olup, gray (Gy) ile belirtilir. Eski birim rad idi.1Gy=1J.kg¯¹ = 100 rad devamı...
 • Kredi Hattı: Bir borçluya açılacak olan kredinin miktarı veya kredi kartına bağlı olarak açılan kredi hesabında belirlenen sınır. Bk. çerçeve kredisi 2 devamı...
 • Selen Emici Gereç: Sahne üzerinde gerekli olan işitsel niteliği sağlayabilmek için kullanılan ya da gerekli olmadığı için kullanılmaması gereken gereçlerin tümü. devamı...

Krediler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.