Kristal Koni ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kristal Koni" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kristal Koni" ne demek?

 1. Bileşik gözlerin ommatidyumunda koni biçimindeki pelte kıvamında hücre dışı yapı.

Kristal Koni nedir? İlişkili sözcükler

 • ökon Gözler: (Yun. exo: sız; konos: koni) Her ommatidyumunda kristal koninin çok iyi gelişmiş olduğu bileşik göz tipi. devamı...
 • ökon Gözler: (Yun. exo: sız; konos: koni) Her ommatidyumunda kristal koninin çok iyi gelişmiş olduğu bileşik göz tipi. devamı...
 • Koni Hücreleri: Omurgalıların gözünde, retina bölgesinin arka tarafında bulunan koni şeklindeki, ışık alıcı (fotoreseptör), ışığa karşı hassas, daha keskin hatlı ve renkli görüntü alınmasından sorumlu, iyodopsin pigmenti içeren, insan gözünde 6.5 milyon kadar bulunan hücreler. devamı...
 • Ommatidyum: Böceklerde ve kabuklularda petek (mürekkep) gözü meydana getiren çok sayıdaki hücrelerin her biri. Dış yüzeyi saydam kutikuladan oluşmuş bir mercek kapsayan ve saydam pelte şeklinde geriye uzanan bir koni ya da uzantıdan (kristal koni) oluşur. Çevresinde pigment hücreleri vardır. Kaidesinde ışığa duyarlı pigment kapsayan fotoreseptör hücrelerinin oluşturduğu kadeh şeklinde bir retinula yer alır. devamı...
 • Eğik Dairesel Koni: Tepe noktasının taban düzlemine izdüşümü tabandaki dairenin merkezinde olmayan dairesel koni. (…) devamı...
 • Squash: Kabak Ezip pelte yapmak, ezmek devamı...
 • Kesik Koni: Bir koninin tabanına paralel bir düzlemle kesilmesinden elde edilen cisim. Taban ile tabana koşut olan bir düzlemle sınırlanan koni parçası. devamı...
 • Huni: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç. Ağızlık. devamı...
 • Konoit: Eimeriina alt sınıfında bulunan türlerde 25 nm çapındaki spiral biçimindeki mikrotubullerden oluşmuş, içi boş birbirine tente biçimindeki bir zarla bağlanmış konoidal veya prekonoidal halkaların iç yapısını oluşturduğu, hücreye giriş boyunca ön kutup halkası sistemine doğru çıkıntı yapan ve konak hücresine girişte rol oynayan, kimi koksidiya türlerinin (Eimeria, Sarcocystis ve Toxoplasma) hareketli evrelerinde bulunan ancak Haemosporidia’larda devamı...
 • Koniler: Ağtabakanın, gözün ışığa alışmış durumunda ışıksal ve renkse! izlerin iletilmesinde belli başlı rolü oynayan özel alıcı parçacıkları ya da bunların koni biçimindeki ışığa duyarlı uçları, bkz. gündüz görmesi. devamı...

Kristal Koni ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.