Kriyoskopik Yöntem ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kriyoskopik Yöntem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kriyoskopik Yöntem" ne demek?

 1. Çözünen bir maddenin mol kütlesinin, onu içeren çözeltinin donma noktasındaki alçalmadan yararlanarak tayin edilmesi.

Kriyoskopik Yöntem nedir? İlişkili sözcükler

 • Mantıkçı Yöntem: Öğrenim konularını, mantıklı bir düzen içinde ve kendi aralarındaki ilişkileri ön planda tutarak düzenleyen ve öğrencilerin öğrenme gücüyle konuların göreli zorluklarını dikkate almadan sıraya koyan öğretme yolu. devamı...
 • Landsberger Cihazı: Çözeltinin kaynama noktası yükselmesi ile mol kütlesi tayin eden alet. devamı...
 • Landsberger Cihazı: Çözeltinin kaynama noktası yükselmesi ile mol kütlesi tayin eden alet. devamı...
 • Cryoscopy: Donma noktası ölçümü Kriyoskopi, maddelerin veya vücut sıvılarının donma noktasını belirleme devamı...
 • Antifriz: Bir sıvıya katıldığında o sıvının donma derecesini düşürerek donmasını önleyen madde. Suyun donma sıcaklığını düşürüp, motorun soğuk havalarda zarar görmesini önlemek amacıyla motorun soğutma suyuna katılan etilen glikol gibi maddeler. devamı...
 • Donma Noktası Sabiti: Donma noktası alçalması ile çözünenin molalitesi arasındaki orantı sabiti. devamı...
 • Donma Noktası Düşmesi: Çözeltilerin donma noktalarının, içerdikleri çözünenin derişimine bağlı olarak, arı çözücünün donma noktasından aşağı düşmesi. devamı...
 • Donma Noktası Düşmesi: Çözeltilerin donma noktalarının, içerdikleri çözünenin derişimine bağlı olarak, arı çözücünün donma noktasından aşağı düşmesi. devamı...
 • Pavy çözeltisi: Yenilenmiş Fehling çözeltisi. (A) 4,158 g bakır sülfatı 500 mL suda çözülür, (B) 20,4 g sodyum potasyumtartarat, 20,4 g potasyumhidroksit, 300 mL kuvvetli amonyak ve su ile 500 mL’ye tamamlanır. A ve B eşit miktarda karıştırılır.Şekeri tayin etmek için kaynama noktasında bu çözeltinin mavi rengi kayboluncaya kadar titre edilir. Bu yöntem ile Bakır-II-oksit sıradan Fehling devamı...
 • Ilerleyici Yöntem: Nokta yöntemi ile sertleştirilemeyecek büyüklükteki yüzeyleri, sertleştirmek için uygulanan bir özel alazlı sertleştirme yöntemi. devamı...

Kriyoskopik Yöntem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.