kromatografi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kromatografi kelimesinin manası:

  1. Bk. renkseme
  2. Narkotik ve psikotrop maddenin bileşenlerini ayırmak için kullanılan analitik yöntem.
  3. (Yun. chroma: renk; graphis: tarz) Bir sıvı ya da gaz ortamında karışık haldeki moleküllerin birbirlerinden ayrılması tekniği.
  4. Gaz veya sıvı haldeki hareketli fazda bulunan bileşenlerin, sıvı veya katı haldeki durgun fazdan sürüklenme hızlarına göre birbirinden ayrıldıkları bir ayırma yöntemi.
  5. Moleküllerin kompleks karışımları içinden istenilen molekülün, duran ve hareketli iki faz aracılığıyla saf olarak elde edilmesi işlemi.
  6. Bir sıvı veya gaz ortamında karışık h

kromatografi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları