Kromoblast ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kromoblast" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kromoblast" ne demek?

 1. (Yun. chroma: renk; blastos: tomurcuk) Pigment hücresi veren embriyo hücresi.

Kromoblast nedir? İlişkili sözcükler

 • Renk Hücresi: (Yun. chroma: renk; pherein: taşımak) Renk maddesi taşıyan hücre. Pigment hücresi. devamı...
 • Adenoblast: (Yun. aden: bez; blastos: tomurcuk) Embriyonik bez hücresi. Ana bez hücresi. devamı...
 • Pigmentasyon: Bir organ veya organizmada renk veren maddelerin toplanması. Renk verici maddenin birikimi. devamı...
 • Kromatofor: Plazması pigment tanecikleriyle dolu, çokgen veya yıldız biçiminde, belirli uzunlukta veya kısalabilir uzantıları bulunan hücre. Pigment kapsayan organel. Pigment hücreleri sinir sisteminin ve hormonların kontrolü alanda canlının renginin değişmesini sağlar. devamı...
 • Hematokrom: (Yun. haima: kan; chroma: renk) Bazı kırmızı alglerde bulunan karotenoit pigment. Bazı kırmızı alglerde bulunan karetenoit pigment. devamı...
 • Fikokrom: (Yun. phykos: su yosunu; chroma: renk) Alglerde bulunan pigment için kullanılan genel terim. devamı...
 • Birinci Karın Boşluğu: (Yun. koilos: boşluk; blastos:tomurcuk) Blâstulâ’da blâstodermin içinde kalan boşluk. Blâstosöl. Blastosöl. devamı...
 • Lipokrom: (Yun. lipos: yağ; chroma: renk) Yağda ve yağ çözücülerde çözünen ve doğal olarak bitki ve hayvanlarda bulunan, sarıdan turuncu ve kırmızıya kadar değişen renklerde olabilen bir grup renk maddesi. Yumurta devamı...
 • Miyoblast: (Yun. mys: kas; blastos: tomurcuk) 1. Kas hücrelerinin öncü hücreleri olan, gerek dokuda gerekse kültür hücrelerinde farklılaşarak çok çekirdekli kas hücrelerini meydana getiren hücreler. 2. Embriyoda ve erginde bulunan farklılaşmamış mezenşim hücresi. devamı...
 • Diploblastik: (Yun. diploos: çift; blastos: tomurcuk) Sölenterlerde ve süngerlerde olduğu gibi sadece iki embriyo tabakasına (ektoderm ve endoderm) sahip olma durumu. Embriyonik gelişim sürecinde sadece endoderm ve ektodermin oluşması durumu, iki devamı...

Kromoblast ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.