Kromotografik Adsorpsiyon ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kromotografik Adsorpsiyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kromotografik Adsorpsiyon" ne demek?

 1. Kimyasal karışımların analizi ve ayrılması için kullanılan, aktiflenmiş karbon, alumina veya silikajel gibi katı adsorplayıcılar üzrinde artan molekül kütlelerine göre gaz veya sıvı halindeki kimyasal bileşiklerin seçimli olarak adsorpsiyonu.

Kromotografik Adsorpsiyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Adsorpsiyon: Bk. yüzerme Yüzerme Moleküllerin katı devamı...
 • Adsorpsiyon Adsorption: Moleküllerin katı yüzeylere tutunması. devamı...
 • Zincir Tepkimesi: Bir kimyasal reaksiyonda, bir tek molekülün aktif hale geçmesi sonucu başlayan çok sayıda diğer moleküllerin de kimyasal tepkimeye girmesi. Uranyum 238 gibi üretken çekirdeklerin nötron kaparak, yeni fisil madde oluşturması. devamı...
 • Iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim devamı...
 • Sterik Engel: Aynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları sebebiyle, o-sübstitüe aromatik asitlerin, p- sübstitüe aromatik asitlere oranla daha zor esterleşmesindeki gibi, bir kimyasal tepkimeyi geciktirmesi, veya bifenil molekülünde 2,2′ konumundaki grupların halkanın dönüşünü engellediği gibi bir dönüşü engellemesi. devamı...
 • Makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik devamı...
 • Monomer: Bk. tekiz (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi. devamı...
 • Indükleyici: Düzenleyici proteine bağlanarak gen kaydını başlatan küçük molekül. Özel bir enzimin sentezine sebep olan herhangi bir bileşik; özel bir genin ifadesine sebep olan herhangi fiziksel veya kimyasal uyarıcı. Embriyoda hücreler devamı...
 • çözücü: Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey. Bk. çözgen. devamı...
 • Koordinasyon Bileşiği: Bir metal iyonunun (çoğu kez geçiş metali) metal olmayan iyon veya ligant olarak adlandırılan molekül veya kompleksleştirici ile bir araya gelerek oluşturduğu bileşik. Ligant pozitif veya negatif yüklü olabilir. (Cl- gibi iyonlar veya NH2NH3+) veya su, amonyak gibi moleküller olabilir. devamı...

Kromotografik Adsorpsiyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.