kronik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kronik kelimesinin manası:

  1. Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname.
  2. Müzmin.
  3. Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş.
  4. Süregen
  5. Uzun süredir devam eden; müzmin, süreğen. Bir hastalığın süresinin 4 haftadan daha fazla olması.
  6. Bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumu, müzmin.

kronik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları