Kronik Kataral Endometritis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kronik Kataral Endometritis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kronik Kataral Endometritis" ne demek?

 1. Fibroblastların üremesi ve plazma hücrelerinin infiltrasyonuyla belirgin uzun süre devam eden endometriyumun yangısı.

Kronik Kataral Endometritis nedir? İlişkili sözcükler

 • Kronik Kistik Endometritis: Köpeklerde uzun süre devam eden döl yatağı yangısı sonucu üreyen bağ dokuyla bez kanallarının tıkanıp salgının akıtılamayıp kistleşmesi. devamı...
 • Kronik Kistik Endometritis: Köpeklerde uzun süre devam eden döl yatağı yangısı sonucu üreyen bağ dokuyla bez kanallarının tıkanıp salgının akıtılamayıp kistleşmesi. devamı...
 • Kataral Endometritis: Lamina epiteliyalis ve lamina propriyanın enfekte olması ve döl yatağı bezlerinde akyuvar infiltrasyonunun artması, lamina epiteliyaliste yer yer difterik döküntülerle belirgin endometriyumun basit yangısı. devamı...
 • Lenfositik Plazmasitik Bağırsak Yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. devamı...
 • Kedilerin Plazma Hücreli Gingivitis Farengitisi: Kedilerde diş eti ve yumuşak damakta ülser, kızartı ve üremelerle birlikte submukozada plazma hücrelerinin yoğun olduğu mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin, kronik, immün-aracılı nedenlerle oluşan ağız ve yutak yangısı. devamı...
 • Kronik: Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname. Müzmin. devamı...
 • Fakolitik Uvea Yangısı: Sağlam lens kapsülünden sızan yapısı bozulmuş göz merceği proteinine karşı gelişen hafif lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin bir anteriör uvea yangısı. devamı...
 • Nekrotik Endometritis: Endometriyumun nekrotik yangısı. devamı...
 • Kistik Hiperplastik Endometritis: Endometriyumun kistik hiperplazisine yangının eşlik etmesiyle oluşan patolojik değişim. Genellikle köpek ve kedilerde görülür. devamı...
 • Kronik Nekrotik Endometritis: Domuzlarda görülen, mukozayı kalınlaştıran Staphylococcus’ların neden olduğu bir döl yatağı yangısı. devamı...

Kronik Kataral Endometritis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.