Kübra ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kübra" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kübra" ne demek?

 1. Bk. büyük önerme

 2. En büyük, çok büyük olan.

 3. 1. büyük olan (ekber’in müennesi). 2. hadicetü’l-kübra: hz. peygamberin ilk hanımı.

 4. (Ekber’in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük.

Kübra nedir? İlişkili sözcükler

 • Insaniyeti Kübra: Büyük ve en makbul olan insanlık, yani, İslamiyet.(Ey Nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Halik-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismi ile bütün mat’umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir devamı...
 • Değillemeli Ikil önerme Kalıpları: Bir önerme kalıbımın değillemeli ikilli’si, bu önerme kalıbının gerek tümünün gerek içinde geçen tüm çekirdek önerme kalıplarının değillemesi ile elde edilen önerme kalıbı demektir. || Krş.. ikil önerme kalıbı. Örn. (…) devamı...
 • En Büyük Tutarlı Küme: Hiç bir dizimsel tutarlı önerme kümesinin öz altkümesi olmayan dizimsel tutarlı önerme kümesi, || Temel mantıklı dizimsel tutarlı bir kuramın mantıkça kapalı önerme kümesi en büyük tutarlı bir kümedir. devamı...
 • çelişki: Çelişme, tenakuz. Ne doğru ne de yanlış olan önerme. devamı...
 • Geçerli önerme: Bütün yorumlayanları doğru olan önerme; değillemesi tutarsız olan önerme. ||p önermesinin geçerli olması |p önermesinin tutarsız olması demektir. Anl. mantıkça doğru önerme. ||Krş.. doğrusalgeçerli önerme. Örn(…) devamı...
 • öncel: Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı. Bizden önce yaşamış olanlar. devamı...
 • Sıddık: Hiç yalan söylemeyen, doğru konuşan, sözünün eri. 1. çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen. hakikati kabul eden ve onaylayan kişi. 2. kur’an’da peygamberleri vasfetmek, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten devamı...
 • Tamkipsel önerme: İçinde geçen her çekirdek önerme, bir kipsel yönetilenin altdeyimi olan önerme. || Örn. (…) devamı...
 • Içerme Kalıbı: (…) önerme kalıplarından oluşup yorumsal sözeden dilde bir açık önerme olan (…) biçimindeki deyim. devamı...
 • Alemi Ekber: En büyük alem. Kainat.(Şu kainat denilen alem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan alem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Evet, kainattaki san’at-ı muntazamanın küçük bir mikyasta, nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki san’at, Sani-i Vahid’e şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini san’at dahi, devamı...

Kübra ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.