Küçük Dilden ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Küçük Dilden" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Küçük Dilden" ne demek?

 1. Küçük dilin titreşimiyle meydana gelen (ses).

Küçük Dilden nedir? İlişkili sözcükler

 • ımışık Abanık: Damak ile dilin sırtı arasından havanın dağılarak geçmesiyle meydana gelen abanık. devamı...
 • çetin Abanık: Damak ile dilin sırtı arasından havanın dağılmadan geçmesiyle meydana gelen abanık. devamı...
 • Suni Kazanılmış Pasif Bağışıklık: Bir organizmada meydana gelen antikorların başka bir organizmaya aktarılmasıyla meydana gelen bağışıklık. devamı...
 • Allorizik Kök: (Yun. allos: diğer; rhiza: kök) Bitkilerdeki ana kök ve bu kökten meydana gelen yan köklere verilen ad. Bitkilerdeki ana kök ve bu kökten meydana gelen yan kökler. devamı...
 • Küçük Dil ünsüzü: Akciğerlerden gelen havanın art damakta küçük dilin çevresinden sızarak çıkmasıyla oluşan ünsüz: ğ. devamı...
 • Dil Tutukluğu: Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü, anartri. Herhangi bir sebeple konuşamama. devamı...
 • Tonsuzlaşma: Ses tellerinin ciğerlerden gelen havayı titreştirmemesi ve ton vermemesi. Ses tellerinin ciğerlerden gelen havayı titreştirmemesi ve ton vermemesi; ünsüzlerin boğumlanma sırasında titreşimlerini kaybederek tonsuzluk niteliği kazanması. p / ç / devamı...
 • Heteretop Impuls Teşkili Bozuklukları: Sinüs düğümünden daha aşağıdaki ünitelerden meydana gelen uyarıların neden olduğu bozukluklar, paroksimal taşikardi, ekstrasistol, atriyal ve ventiküler titreme ve titreşimler biçiminde görülür. devamı...
 • Yemlik Biüre: Ürenin kontrollü pirolizi ve onu izleyen muamelesinden meydana gelen ve en az % 35 zehirli olmayan azotlu bileşiklerden meydana gelen, azot ile üreden gelen en çok % 7 azot ve en çok % 0, 5 madeni yağ bulunabilen bir ürün. devamı...
 • Küçükdil ünsüzü: (Derleme.. küçükdil kayıcı konsonu) Ciğerlerden gelen havanın, artdamakta küçükdilin etrafından sızarak çıkmasıyle meydana gelen ünsüz: Ekmeğe, kabağa örneklerindeki ğ (ğ) ünsüzleri gibi. devamı...

Küçük Dilden ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.