küçük geviş getirenlerin vebası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte küçük geviş getirenlerin vebası kelimesinin manası:

  1. Paramyxoviridae ailesinde, morbillivirüs cinsinde bir virüsün koyun ve keçilerde neden olduğu, sindirim sistemindeki patolojik değişimler bakımından sığır vebasına benzeyen, ancak trakeitis, bronşit bronşiolit ve interstisyel pnömoni gibi solunum sistemi bulgularıyla da birlikte seyreden akut seyirli viral bir hastalık, bulaşıcı püstüler stomatitis, kata, stomatitis-pnömoenteritis kompleksi, keçi vebası, yalancı sığır vebası, PPR, küçük ruminant vebası.

küçük geviş getirenlerin vebası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları