küçük işleyim bölgesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte küçük işleyim bölgesi kelimesinin manası:

  1. Belli bir sayının altında işçi çalıştıran, belli bir gücün altında motor kullanan, yalnız yerel topluluğa işgörü sunmayı amaçlayan işleyim etkinliklerin bir kentte yer alması için öngörülen özel bölge.

küçük işleyim bölgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları