kul köle bulmaca

Kul Köle Bulmaca: Anlamı ve Çevirisi

Giriş

“Kul köle” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Ancak, anlamı ve çevirisi bağlama göre değişebilir. Bu makale, “kul köle” ifadesinin İngilizce ve Türkçe’deki anlamlarını, çevirilerini ve kullanım örneklerini derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “kul köle” ifadesi genellikle aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Kölelik: Bir kişinin başka bir kişiye veya kuruma ait olduğu ve onların mülkü olarak görüldüğü bir durum.
 • Bağımlılık: Bir kişinin veya şeyin başka bir kişiye veya şeye aşırı derecede bağımlı olduğu bir durum.
 • Aşırı itaat: Bir kişinin otoriteye veya bir kişiye körü körüne itaat ettiği bir durum.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “kul köle” ifadesi genellikle aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Köle: Bir kişinin başka bir kişiye veya kuruma ait olduğu ve onların mülkü olarak görüldüğü bir durum.
 • Bağımlı: Bir kişinin veya şeyin başka bir kişiye veya şeye aşırı derecede bağımlı olduğu bir durum.
 • Sadık: Bir kişinin başka bir kişiye veya şeye son derece sadık olduğu bir durum.

Çeviri

“Kul köle” ifadesi İngilizce’den Türkçe’ye genellikle şu şekilde çevrilir:

 • Kölelik: Kölelik
 • Bağımlılık: Bağımlılık
 • Aşırı itaat: Aşırı itaat
 • Sadakat: Sadakat

Kullanım Örnekleri

İngilizce

 • “He was a slave to his addiction.” (Bağımlılığına köleydi.)
 • “She was a slave to her husband.” (Kocasına köleydi.)
 • “The soldiers were slaves to their commander.” (Askerler komutanlarına köleydiler.)

Türkçe

 • “O, bağımlılığına köleydi.”
 • “O, kocasına köleydi.”
 • “Askerler, komutanlarına köleydiler.”

Sonuç

“Kul köle” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Anlamı ve çevirisi bağlama göre değişebilir. Bu makale, ifadenin her iki dildeki anlamlarını, çevirilerini ve kullanım örneklerini açıklamıştır. Bu bilgi, İngilizce ve Türkçe arasındaki çevirilerde doğruluk ve netlik sağlamaya yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi