Kültür Balıkçılığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kültür Balıkçılığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kültür Balıkçılığı" ne demek?

 1. Belli merkezlerde özel olarak hazırlanmış havuzlarda bilimsel yöntemlerle balık üretme işi.

 2. Ekonomik değere sahip balıkların havuz, ağ kafes gibi sınırlı alanlarda besiye alınmasıyla döllenme d

Kültür Balıkçılığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Livar: Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet Örnek: Keçi kellesinin ince derisini parça parça kesip de ağlara takmak için hazır edip livarına tıktığı zaman … S. F. Abasıyanık İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz. devamı...
 • Havuz Balık Yetiştiriciliği: Ekonomik öneme sahip balıkların pazar büyüklüğüne kadar havuzlarda bakım ve beslemelerinin yapılması işlemi. devamı...
 • Tatlı Su Balıkçılığı: Göl, akarsu, yapay havuz ve gölet gibi sularda yapılan ve deniz balıkçılığına göre tür ve nicelik bakımından önemli olmayan balıkçılık. devamı...
 • Sandık Balığıgiller: Sandık biçimi vücutları kemik plakalarla kaplı omurgalı hayvanlar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, çengel çeneliler (Plectognathi) alt takımından, vücutları sandık biçiminde, üzerleri kemik safihalarla zırhlanmış gibi olan, devamı...
 • Aşlık Havuzu: Balıkların tüketim sunulmak üzere canlı tutulduğu küçük havuz. devamı...
 • Köpek Balıkları: Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfına giren bir takım. (Yun. selakhos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, keski solungaçlılar (Elasmobranchii) alt sınıfından, kedi veköpek balıklarını içine alan, vücutları mekik biçiminde ya da yassı, devamı...
 • Yardımlaşmacılık: 1-(Dar ekonomik anlamında) İşleyim, tarım, bankacılık vb. alanlarda yardımlaşma dernekleri kurmaya yönelik elbirlikçilik akımı. 2- (Geniş anlamında) Her ortaklaşacı girişimde görülen karşılıklı bağımlılık duygusu ve yardımlaşma eğilimi. devamı...
 • Büyük Devlet: Yeryüzünde kapladığı alan, yönetimindeki insan niceliği, özellikle ekonomik ve siyasal alanlarda saygınlığı, etkinliği ve söz geçirme üstünlüğü olan devlet. devamı...
 • Kılkuyruk ördeği: Ana vatanı Kuzey ve orta Avrupa, Kuzey Amerika olan, büyük göllerde ve ağa–cşi–z geniş alanlarda yaşayan, erkekler 65 cm boyutunda, iri yapılı olan, sakin yapılı, kafes ortamına kolay uyum sağlayabilen ördek ırkı. devamı...
 • Kırmızı Mercan Balığı: Kemikli balıklardan, mercan balıkları (Sparidae) familyasından, göğüs yüzgeçleri uzun, boyu 60 cm, ağırlığı 500 g olabilen, sığ ve kumlu zeminleri tercih eden, ekonomik önemi olan bir tür. <l devamı...

Kültür Balıkçılığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.