kültür koşutluklara sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kültür koşutluklara kelimesinin manası:

  1. Bölgesel olarak birbirlerinden çok uzakta bulunan kültürler ya da kültür öğeleri arasındaki benzerlikler.

kültür koşutluklara ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları