Kültür Tarihi Okulu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kültür Tarihi Okulu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kültür Tarihi Okulu" ne demek?

 1. İlkellerin kültürlerine tarihsel bir derinlik kazandırmaya ve evrimci kuramlar yerine bu kültürlerin tarihsel oluşumunun nesnel değerlendirmesini yapmaya yönelen budunbilimsel okul.

Kültür Tarihi Okulu nedir? İlişkili sözcükler

 • Tiyatro Bilimi: Gösterim olgusunu ve sanatını tarihsel gelişimi içinde, kuramları ve deneysel öğeleriyle incelemeye, araştırmaya ve yorumlamaya yönelen bilim dalı. devamı...
 • Söylenbilim Okulu: Söylenlere dayanarak tarihsel, toplumsal ve kültürel birçok sorunu çözümleyebileceklerine inanan bilim adamlarının oluşturdukları okul. bk. söylen, karşılaştırmalı söylenbilim, tarihsel söylenbilim. devamı...
 • Coğrafya Okulu: Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluşum ve değişimini coğrafyasal etkenlere bağlayan bilim adamlarının kurdukları okul. bk. kültür, halk kültürü, coğrafyasal yöntem, coğrafyasal kuram. krş. tarihsel okul. devamı...
 • Halk Geleneği: Halkın, tarihsel akış içinde benimsediği, toplumsal değiniler yoluyla öz yapısına sindirdiği kültür ürünlerinden oluşan düzen. bk. tarihsel okul, tarihsel halkbilim, değini. devamı...
 • Evrimcilik: Evrimi temel alan doğa bilimi ve felsefe öğretisi. Kültür tarihi araştırmalarına doğabilimlerine özgü görüş ve yöntemleri uygulayarak kültürlerin ve kültür öğelerinin gelişme basamaklarını ortaya koymaya çalışan akım; bu akım doğrultusuna devamı...
 • Evrimcilik: Evrimi temel alan doğa bilimi ve felsefe öğretisi. Kültür tarihi araştırmalarına doğabilimlerine özgü görüş ve yöntemleri uygulayarak kültürlerin ve kültür öğelerinin gelişme basamaklarını ortaya koymaya çalışan akım; bu akım doğrultusuna devamı...
 • Kültürel Ruhbilim: Ruhbilimsel görüş açısını temel alarak yapılan kültür çözümlemesi. Kültür ve kişilik arasındaki karşılıklı etkileşimin budunbilimsel açıdan incelenmesi. devamı...
 • Kümeölçüm Göstergeç çözümlemesi: Kümeölçümde küme üyelerine yönelen çekim ve itimler toplamının üye sayısının bir eksiğine bölünmesiyle elde edilen ve bireyler arasında ölçünlü karşılaştırmalar yapmaya elveren oransal ölçüm. devamı...
 • Kültür Alanı: İçinde, az ya da çok birbirine benzer kültürlerin bulunduğu coğrafya bölgesi. devamı...
 • Tarihi Film: Tarihsel bir konuyu işleyen film. Bk. tarihsel film devamı...

Kültür Tarihi Okulu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.