kumpanya sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kumpanya kelimesinin manası:

  1. Genellikle yabancı sınai, ticari ortaklık
    Örnek: Geminin batırılması emrini ben vermiş ve sigorta kumpanyasından ihtiyacım olan parayı sessizce koparıvermiştim. S. F. Abasıyanık
  2. Tiyatro topluluğu
  3. Aynı görüşü paylaşan, aynı eylemi yapan kimseler topluluğu.
  4. Bk. şirket
  5. Bk. özel tiyatro
  6. Bk. yapımevi

kumpanya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları