kupon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kupon kelimesinin manası:

  1. Piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan basılı parça.
  2. Gazete ve dergilerin düzenledikleri kampanyalarda verilecek hediye karşılığı olarak biriktirilmesi gereken basılı kâğıtların her biri.
  3. Devlet tahvili, hisse senetleri vb. değerli kâğıtların üzerinde bulunan ve belirli zamanlarda sahibine faiz veya kazanç payı olarak belirli bir gelir sağlayan kesilmiş parça.
  4. İşveren tarafından çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere çalışanlarına verilen para değeri olan fiş.
  5. Yalnız bir giysilik dokunmuş veya kesilmiş, üstün nitelikte (kumaş parçası).
  6. Tahvillerin üzerinde bulunan ve belirli zamanlarda sahibine faiz olarak gelir sağlayan kesilmiş parça.
  7. İşveren tarafından çalışanlara verilen para değeri olan fiş.
  8. Bk. karne 1

kupon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları