Kur Yapma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kur Yapma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kur Yapma" ne demek?

 1. Çiftleşmeden önce gözlenen üremeyle ilgili etkinlik.

Kur Yapma nedir? İlişkili sözcükler

 • Kur Davranışı: Hayvanlarda çiftleşmeden hemen önceki çok gelişmiş davranış kalıpları. devamı...
 • çiftleşme Kesesi: Çeşitli erkek hayvanların üreme sistemlerinde bulunan ve olgunlaşan spermlerin, çiftleşmeden önce, geçici olarak bırakıldıkları kese. Çeşitli erkek hayvanların üreme sisteminde bulunan ve olgunlaşan spermlerin, çiftleşmeden önce geçici olarak bırakıldıkları kese. devamı...
 • Vajina Sitolojisi: Kedi ve köpeklerde kızgınlık tanısı, dönemi, ovulasyon zamanlarının belirlenmesi, çiftleşme için en uygun zamanın belirlenmesi, bazı hormonal tedavilerin yönlendirilmesi ve üremeyle ilgili birtakım bozuklukların ayırt edilmesinde kullanılan, vajina epitel hücrelerinde hormonal etkilerle oluşan değişikliklerin sitolojik olarak incelenmesi, eksfolyatif sitoloji. devamı...
 • Dural: Hep aynı durumda ve hiç değişmeden kalan. Belli zaman aralığı içinde, olayların ve nesnelerin, sürekli denge nedeniyle kimi özelliklerinde gözlenen değişmeme durumu. devamı...
 • Coitional: Cinsel birleşŸme ile ilgili, çiftleşŸmeye ait veya ilgili (çiftleşŸme, cinsel ilişŸki) devamı...
 • Genitalis: Üremeyle ilgili olan Üremeyle ilgili olan. devamı...
 • Digenetic: (Zooloji) digenetik, iki yöntemle yaratma, iki metotla oluşŸturma ile ilgili, cinsel ve cinsel olmayan yöntemlerle üremeyle ilgili devamı...
 • Sperma Kabul Odası: Dişi hayvanda bulunan ve çiftleşmeden sonra yumurtalar olgunlaşana kadar spermaların geçici olarak saklanmak üzere depolandıkları kese. devamı...
 • Iç Döllenme: Çiftleşmeden sonra dişiye taşınmış olan spermalara dişinin döl yatağında yumurtayı döllemesi. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut içinde birleşmesiyle meydana gelen döllenme tipi. devamı...
 • Receptaculum Seminis: Bk. sperma kabul odası Parazitlerde bulunan ve çiftleşmeden sonra yumurtalar olgunlaşana kadar spermaların geçici olarak saklanmak üzere depolandıkları kese. devamı...

Kur Yapma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.