Kuralsızlaştırma ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kuralsızlaştırma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kuralsızlaştırma" ne demek?

 1. Belirli bir iş alanı ya da kesimde devlet denetimi ve kısıtlamalarının kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu. krş. regülasyon, re-regülasyon

Kuralsızlaştırma nedir? İlişkili sözcükler

 • Kuralsızlaştırma: Belirli bir iş alanı ya da kesimde devlet denetimi ve kısıtlamalarının kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu. krş. regülasyon, re-regülasyon devamı...
 • Mali Kuralsızlaştırma: Sermaye hareketlerine konulan kısıtlar ile mali piyasaların işleyişini düzenleyen kuralların kaldırılması ya da gevşetilmesi. devamı...
 • Serbestleştirme: Dışalım, dışsatım ve sermaye hareketleri üzerindeki her türlü kısıtlamanın kaldırılması veya azaltılması. Ekonomide her türlü devlet müdahalesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması ile serbest piyasa düzeneği işleyişinin sağlanması. devamı...
 • Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi: Ülkede dış ticarete konulan her türlü kısıt ve engellerin kısmen veya tamamen kaldırılması. devamı...
 • Cansızlaştırma: Cansızlaştırmak işi. Bir dokunun canlılığının ortadan kaldırılması, devitalizasyon. devamı...
 • Konsolide Liberalizasyon Listesi: Miktar kısıtlamalarının kaldırılması çerçevesinde gümrük birliği üyesi tarafların, diğerlerine karşı yeni miktar kısıtlamalarıyla eş etkili önlemler koymamayı üstlendikleri mal listesi. devamı...
 • Yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. devamı...
 • Finansal Kuralsızlaştırma: Bk. mali kuralsızlaştırma devamı...
 • Blefarektomi: Göz kapağının herhangi bir lezyon nedeniyle kısmen veya tamamen çıkarılması. devamı...
 • Kaçınılabilir Maliyet: Seçeneklerden birinin diğerine tercih edilmesi durumunda kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilen maliyet. Etkin bir yönetimsel kararla, örneğin sigorta gibi zorunlu olmayan bir etkinlikten vazgeçilmesiyle, ortadan kaldırılan söz konusu etkinliğe ilişkin devamı...

Kuralsızlaştırma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.