kurdele balığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kurdele balığı kelimesinin manası:

  1. Kurdele balığıgillerden, uzun, yassı vücutlu, pulları çok küçük, kuyruk yüzgeci ipliğe benzeyen, kemikli bir Akdeniz balığı, şerit balığı, flandra balığı (Cepola rubescens).
  2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,kurdele balığıgiller (Cepolidae) familyasından, 30-50 cm kadar uzunlukta, soluk pembe renkli, eti yenmeyen, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür.
  3. Kemikli balıklardan, kurdele balığıgiller (Cepolidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta olabilen, soluk pembe renkli, eti yenmeyen, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür.

kurdele balığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları