kürekayaklılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kürekayaklılar kelimesinin manası:

  1. Pelikanları, karabatakgilleri içine alan kuşlar takımı.
  2. Balıklarda ve omurgasız öbür su hayvanlarında asalak yaşayan, ufak boylu kabuklular takımı. (Özgür türleri bulunduğu gibi, dişi sırtından geçinen erkekleri, Medine kurduna ve akciğer kelebeğine arakonakçılık edenleri de vardır.)

kürekayaklılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları