kürsü

 1. Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer

  Örnek:

  İki gün süren tartışmalardan sonra Mustafa Kemal kürsüye geldi. F. R. Atay

 2. Ana bilim dalı.

 3. Sandalye.

 4. Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi, bölüm.

 5. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer.

 6. Üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi.

 7. Profesörlük yeri.


Yayımlandı

kategorisi