Kuru Dönem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kuru Dönem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kuru Dönem" ne demek?

 1. Süt ineklerinde, gebeliğin yaklaşık 7. ayında sağıma son verilmesinden doğumla başlayan diğer laktasyona kadar devam eden 45-60 günlük dönem.

Kuru Dönem nedir? İlişkili sözcükler

 • Ikincil Sarı Cisim: Kısraklarda gebeliğin 40-130. günleri arasında salgılanan PMSG (eCG) etkisiyle, yumurtalıkda gelişen foliküllerin lutenleşmesi sonucu oluşan ve gebeliğin devamı için gerekli progesteronu salgılayan yardımcı sarı cisim, aksesör korpus luteum. devamı...
 • üretken Dönem: (Freud) Yaklaşık olarak 3-7 yaşlar arasında çocukluk cinselliğinin kamışa ya da kızlarda onun yerine geçen şeye dönük duruma gelmesi. devamı...
 • Endometriyal Kap: Gebe kısrak döl yatağının, gebelik oluşan kornusunda koryonik hücrelerden köken alan ve histolojik olarak gebeliğin 25. günü civarında tespit edilebilen, gebeliğin özellikle 48-55’inci günlerinde bol miktarda Gebe Kısrak Serum Gonadotropinleri (PMSG, eCG) salgılayan yarı dairesel veya kadeh biçimindeki oluşumlar. devamı...
 • Ergin Dönem: Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin (gamet) ilk olgunlaşmasıyla başlayan dönem. devamı...
 • Doğum öncesi Dönem: Zigot oluşumundan doğuma kadar geçen dönem, prenatal evre. Doğum öncesi dönem; embriyonel ve fetal dönem olmak üzere ikiye ayrılır. devamı...
 • Omentum Mayus: Midenin curvatura majus’undan başlayıp pelvis giridine kadar devam eden karın zarı uzantısı. Midenin curvatura majus’undan başlayıp pelvis giridine kadar devam eden karın zarı uzantısı.Dgr.: anat. omentum majus devamı...
 • Gizli Dönem: Virüs enfeksiyon döngüsünde, virüsün hücre içine girmesinden yeni sentezlenen yavru virüsün görüldüğü döneme kadar geçen süreç. Mikropların kuluçka dönemi. devamı...
 • Embriyonik Dönem: Blastogenezis döneminden fetal döneme kadar süren organogenezisin gerçekleştiği yavru gelişim aşaması, embriyonel dönem. Bu evreyi organların biçimlenmeye başladığı fetal evre izler. devamı...
 • Immortal Poet: Ölümsüz şŸair, ölümsüz ozan, ünü sonsuza kadar devam eden şŸair devamı...
 • Oturtmalık: Yapının toprak üstünde kalan, 1 m kadar yükseklikte, bütün yapı boyunca devam eden, üstüne gelen duvarlardan birkaç santim dışarı çıkıntılı ana temel duvarı. (Mimarlık) Yapının toprak üstünde kalan, bir metre devamı...

Kuru Dönem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.