Kuru Kalabalık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kuru Kalabalık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kuru Kalabalık" ne demek?

 1. Hiçbir iş yapmayan insan topluluğu.

 2. Hiçbir işe yaramayan, kırık dökük eşya.

Kuru Kalabalık nedir? İlişkili sözcükler

 • Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla devamı...
 • Içrek: Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), bâtıni, ezoterik, dışrak karşıtı. (Yun. eso = içerde, içte) : 1- Belirli bir devamı...
 • Nonaddictive: AlışŸKanlık yapmayan, bağŸımlılık yapmayan bağŸımlılığŸa neden olmauan devamı...
 • Budunsal Birlik: Aynı dili konuşan ve aynı kültürü taşıyan insan topluluğu. devamı...
 • Kırsal Nüfus: Tarımla uğraşan, genellikle şehir sınırları dışında, köy ve kasabalarda yaşayan nüfus. Kent dışında yaşayan, ekonomisinde tarımsal çalışmaların egemen olduğu insan topluluğu. devamı...
 • Soykırım: Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit. devamı...
 • Kentsel Nüfus: Kentlerde, nüfus sayısı az da olsa, kent niteliği taşıyan yerleşme özeklerinde yaşayan insan topluluğu; kırsal nüfusun karşıtı. devamı...
 • Realizm: Gerçekçilik. Lat. realis = nesnellik, gerçeğe uygunluk. XIX. yüzyıl ortalarında, sanat alanında, doğa bilimleri, teknik ve sanayileşme sonucunda ortaya çıkan sorunlar ele alınmıştır: bireyin topluluğa olan ilişkisi ve çevresine uyumunu devamı...
 • Kavm: (Kavim) Bir peygambere tabi ve bağlı insan topluluğu. Aralarında dil, adet, örf, kültür birliği olan cemaat, topluluk. Millet. Bir işe başlamak. devamı...
 • Başı Kalabalık: Yanında bir işi konuşamayacak kadar çok insan olan (kimse). devamı...

Kuru Kalabalık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.