kuru tarım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kuru tarım kelimesinin manası:

  1. Kurak veya yarı kurak bölgelerde, sulama yapmadan tarladan ürün alınması yollarını gösteren tarımsal tekniklerin bütünü, kuru ziraat.
  2. Yarı kurak bölgelerde tarlayı sulamadan, ancak verimin büsbütün düşmemesi için yabanıl otları ayıklayıp sürüp ekmeden bırakmak vb. önlemlere başvurularak uygulanan bir tarım yöntemi.
  3. Yarı kuru/sulu topraklarda sulama yapılmadan gerçekleştirilen tarımsal üretim.

kuru tarım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları