kuşak

 1. Bele sarılan uzun ve enli kumaş

  Örnek:

  Kuşağının arasından bir iri tütün tabakası çıkarıp bana uzattıktan sonra… Y. K. Karaosmanoğlu

 2. Sağlamlığını artırmak için, bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ.

 3. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge.

 4. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı.

 5. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu.

 6. Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm.

 7. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler.

 8. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi.

 9. Bir izgenin iki sıklık değeri arasında kalan ışınım bölgesi.

 10. (Lat. generatio < generare = doğurmak) : 1- (Genellikle) Aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyle birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. 2- (Tarih felsefesinde ve kültür tarihinde) Yeni bir anlayışta yeni bir yaşama duygusunda, yeni biçimlerde birleşen, eskiden belirgin çizgilerle ayrılan kişilerin topluluğu.

 11. Bir filmin, boşfilmden dolu filme kadarki bütün çeşitlerini anlatır genel terim

 12. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler

 13. (Kötü anlamda) Dikkate değer hiç bir özellik taşımayan, sıradan sinema yapıtı.

 14. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film boylarına göre istenilen ende kesilmiş parçalardan her biri


Yayımlandı

kategorisi