kuşkuculuk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kuşkuculuk kelimesinin manası:

  1. Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm.
  2. İnakçı düşünceye bir tepki olarak gelişen, insan zihninin hiç bir alanda gerçek bilgiye ya da kesin yargıya ulaşamayacağını ileri süren ve hep kuşku içinde kalmayı gerekli bulan öğreti.

kuşkuculuk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları