kusursuz sorumluluk nedir

Kusursuz Sorumluluk

Kusursuz sorumluluk, bir kişinin veya kuruluşun, bir zarara neden olan eylemi veya ihmali nedeniyle, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu tutulduğu bir hukuki ilkedir. Bu ilke, genellikle tehlikeli faaliyetlerde bulunan kişilere veya kuruluşlara uygulanır.

Kusursuz Sorumluluk İlkelerinin Gelişimi

Kusursuz sorumluluk ilkesinin kökenleri, Roma hukukuna kadar uzanmaktadır. Roma hukukunda, bir kişinin veya kuruluşun, bir zarara neden olan eylemi veya ihmali nedeniyle, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu tutulduğu bir ilke vardı. Bu ilke, daha sonra, birçok ülkenin hukuk sistemine dahil edildi.

Kusursuz Sorumluluk İlkelerinin Uygulandığı Alanlar

Kusursuz sorumluluk ilkesi, genellikle tehlikeli faaliyetlerde bulunan kişilere veya kuruluşlara uygulanır. Bu faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Nükleer enerji üretimi
 • Tehlikeli kimyasalların üretimi, kullanımı ve taşınması
 • Tehlikeli atıkların bertarafı
 • Havacılık
 • Denizcilik
 • Demiryolu taşımacılığı
 • Otomobil üretimi ve kullanımı

Kusursuz Sorumluluk İlkelerinin Avantajları ve Dezavantajları

Kusursuz sorumluluk ilkesinin bir takım avantajları vardır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Zarar gören kişilerin tazminat alma olasılığını artırır.
 • Tehlikeli faaliyetlerde bulunan kişileri veya kuruluşları daha dikkatli olmaya teşvik eder.
 • Toplumu tehlikeli faaliyetlerin risklerinden korur.

Ancak, kusursuz sorumluluk ilkesinin bir takım dezavantajları da vardır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Tehlikeli faaliyetlerde bulunan kişileri veya kuruluşları faaliyetlerini durdurmaya zorlayabilir.
 • Ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olabilir.
 • İnovasyonu engelleyebilir.

Kusursuz Sorumluluk İlkelerinin Geleceği

Kusursuz sorumluluk ilkesinin geleceği belirsizdir. Bazı hukuk uzmanları, bu ilkenin tehlikeli faaliyetlerde bulunan kişileri veya kuruluşları faaliyetlerini durdurmaya zorlayabileceği ve ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olabileceği için kaldırılması gerektiğini savunmaktadır. Diğer hukuk uzmanları ise, bu ilkenin toplumu tehlikeli faaliyetlerin risklerinden koruduğu için korunması gerektiğini savunmaktadır.

Sonuç

Kusursuz sorumluluk ilkesi, bir kişinin veya kuruluşun, bir zarara neden olan eylemi veya ihmali nedeniyle, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu tutulduğu bir hukuki ilkedir. Bu ilke, genellikle tehlikeli faaliyetlerde bulunan kişilere veya kuruluşlara uygulanır. Kusursuz sorumluluk ilkesinin bir takım avantajları ve dezavantajları vardır. Bu ilkenin geleceği belirsizdir.


Yayımlandı

kategorisi