kütle merkezi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kütle merkezi kelimesinin manası:

  1. Bir kütlenin (cismin) etrafında dengede olduğu nokta, gravitasyon merkezi. Cismin bütün kütlesinin toplandığı bir noktadır. Eğer cisim parçacıkların bir kümesi olarak düşünülürse cisminkütle merkezi (...)
  2. Bk. kütle özeği

kütle merkezi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları