Kutuplar Dairesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kutuplar Dairesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kutuplar Dairesi" ne demek?

 1. Yeryuvarlağı üzerinde, kuzey ve güneyde güneyde 66° 33′ lık enlem dairelerinden her biri.

Kutuplar Dairesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kutuplar Dairesi: Yeryuvarlağı üzerinde, kuzey ve güneyde güneyde 66° 33′ lık enlem dairelerinden her biri. devamı...
 • Dönence: Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator’un 23° 27′ kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika. devamı...
 • Tropika: Yer yuvarlağının Ekvator’a paralel ve biri güneyde, ötekisi kuzeyde bulunan iki dairesinden her biri, dönence. Tropikal kuşak. devamı...
 • Lattitude: Enlem. Yeryüzündeki bir noktanın ekvatordan itibaren ölçülen kuzey/güney açısı. devamı...
 • Kutuplar Kuşağı: Kutuplar dairesinin üstünde kalan iki küre kapağından her biri. devamı...
 • Gamble Bıldırcını: Ana vatanı, batı Colorado, güneyde kuzeydoğu Kaliforniya, orta Sonara, kuzey batı Çihuahua ve batı Teksas’tan güney Nevada ve güney Utah’a kadar uzanan, çöl vadilerinde ve nehir kıyılarında yaşayan, altı alt türü bulunan, çiftler h devamı...
 • Düzlemyuvar: Yeryuvarlağı üzerindeki biçimleri tümüyle bir düzlem üzerinde göstermek amacıyla, çeşitli haritacılık yöntemlerine başvurularak hazırlanmış harita. devamı...
 • Latitudinally: Enlem ile ilgili olarak, enlemsel olarak (bir yüzeyin genişŸliğŸi ile ilgili); enlem çizgilerine uyan bir şŸekilde devamı...
 • Office: Yazıhane, daire, ofis Ticarethane Hizmet, devamı...
 • Tutulum Konsayılari: Tutulum düzlemini temel düzlem alan, küresel konsayılar dizgesi. Bu dizgede, gökküresi üzerinde bir nokta “enlem ve boylam” olmak üzere iki değerle belirtilir, (bk. şekil E. 10) devamı...

Kutuplar Dairesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.