kuyruk sokumu kemiği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kuyruk sokumu kemiği kelimesinin manası:

  1. Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik.
  2. Genel olarak birkaç omurun birleşmesi ile meydana gelen ve kalça kemerini taşıyan omurganın son parçası. Sakrum kemiği.
  3. Hayvan türlerine göre sayıları üç ila beş arasında değişen kuyruk sokumu omurlarının birleşmesiyle oluşan kemik, kutsal kemik, sakrum, os sakrum, koksigis, sağrı kemiği.

kuyruk sokumu kemiği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları