Kuyruklular ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kuyruklular" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kuyruklular" ne demek?

 1. Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel.

Kuyruklular nedir? İlişkili sözcükler

 • Zırhlı Başlılar: Omurgalı hayvanlardan amfibyumların bir takımı. (Yun. stegos: dam; kephale: baş) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfından, vücutları semender biçiminde, kuyrukları olan, Paleozoik ve Mezozoik devirlerde yaşamış ve bugün soyları tükenmiş olan bir devamı...
 • Gizli Solungaçlıgiller: (Cryptobranchidae), (Yun. kryptos = gizli, Yun.brankhia=solungaç), Omurgalı hayvanlardan Amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımına (bk.) giren bir familyası. Erginlerinde solungaçlar bulunmaz. Gizli-solungaçlı semender (Cryptobranehus alleghaniensis), dev semender (Megalobatrachus maximus) iyi bilinen türleridir (bk.). devamı...
 • Kuyruklu Iki Yaşamlılar: (Yun. oura: kuyruk; delos: görülebilir) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfından, uzun vücutlu ve uzun kuyruklu, bacakları zayıf olan çeşitli semender türlerini içine alan bir takım. Semendergiller (Salamandridae), denizkızı semendergiller (Sirenidae), mağara semenderigiller (Proteidae) familyaları iyi bilinir. devamı...
 • Ayaksızlar: Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sınıfının en ilkel yapılı türlerini içine alan bir takım. (Yun. gymnos: çıplak; ophioneos: yılan biçiminde; a: …sız; pous: ayak) İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının en ilkel türlerini içme devamı...
 • Sırtlangiller: Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren birçok türü içine alan etçil hayvanlar familyası. Memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımının, kedimsiler (Herpestoidea) üst familyasından, bacakları uzun, kalın boyunlu, büyük başlı, kaba tüylü, devamı...
 • Kılıçkuyruklular: Eklem bacaklılar (Arthropoda ) şubesinden, denizlerde yaşayan, telsonları kılıç gibi uzun ve sivri bir kuyruk dikeni biçiminde olan bir sınıf. devamı...
 • Kivigiller: Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren bir familya. (Yun. a: sız; pteryx: kanat) Omurgalı hayvanlardan, kuşlar (Aves) sınıfının, kiviler (Apteryges) takımından, kanatları küt, bacakları kuvvetli, Yeni Zelanda’da yaşayan bir familya. devamı...
 • Kurbağalar: Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım. Bk. kuyruksuz iki yaşamlılar devamı...
 • Borazankuşugiller: (Psophidae), (Lât. psophia = borazan kuşu): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının bataklık-kuşları (Grallae) takımının (bk.) bir familyası. Kanatları ve kuyrukları kıssa olan uzun boyunlu ve uzun bacaklı kuşlardır. Tropik Güney Amerikada yaşarlar. Bir cinsi vardır. Borazan kuşu türü (Psophia crepitans) iyi bilinir (bk.). devamı...
 • Abalımemeliler: (Dermoptera), (Yun. dermatos = deri, Yun. pteron = kanat) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) bölümünün (bk.) bir takımı. Boyunlarından başlayarak bacakları ve kuyrukları boyunca paraşüt görevi olan bir deri gerilidir. Uçarmakigiller (Galeopithecidae) familyası (bk.) vardır. devamı...

Kuyruklular ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.