Kuzey ülkeleri Belgesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kuzey ülkeleri Belgesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kuzey ülkeleri Belgesi" ne demek?

 1. Üç İskandinav ülkesinde geçerli olmak üzere, her ülkece verilen belge.

Kuzey ülkeleri Belgesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Köken ülke Belgesi: Marka ya da bulgunun asıl ve ilkin kütüğe yazıldığı ülkece, bu durumu belirtmek üzere ilgiliye verilen belge. devamı...
 • Geçici Güvence Belgesi: Asıl güvence belgesi düzenleninceye kadar geçerli olmak ve güvencenin yapıldığını göstermek üzere verilen belge. devamı...
 • Güvenceli Belgesi: Güvencelenmiş olan kişiye toplumsal güvenceler kurumunca gerektikçe yetkililere gösterilerek yapılacak işlemlere dayanak olmak üzere verilen resimli belge. devamı...
 • Sayışım Belgesi: İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintilerle ellerine geçecek parayı belirtmek üzere düzenlenen ayrıntılı sayışımı gösteren belge. Otel, devamı...
 • Koruyum Belgesi: Genel koruyum yerlerine korunmak üzere bırakılan mallar için ilgilisine verilen belge. devamı...
 • Antrenman Ve Müsabaka Izin Belgesi: Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce her antrenman ve müsabaka için düzenlenen belge. devamı...
 • Giriş çıkış Belgesi: Sınır bölgelerindeki yer parçalarına erkinlikle girip çıkabilmek için kişilere verilen belge. Yurt sınırı dışında tarlası, bahçesi olan kişilere buralara erkinlikle gidip gelenleri için verilen belge. devamı...
 • çıkış Belgesi: Bir kimsenin bir okulu bitirdiğini göstermek için geçici olarak verilen belge, çıkış. Bir malın ülke dışına çıkarılma iznini gösteren belge. devamı...
 • Pay Belgiti: Ortaklık anamalının belirli bir parçasını değerlendiren belge. Ortaklık anamalının birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçalarından her birinin karşılığı olmak üzere yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge. devamı...
 • öğrenim Belgesi: Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösteren belge. Bir öğrenimi başarı ile tamamlayanlara, bir kurs ya da seminer çalışmasına katılıp bitirenlere verilen belge. devamı...

Kuzey ülkeleri Belgesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.