Kuzu Dizanterisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kuzu Dizanterisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kuzu Dizanterisi" ne demek?

 1. Yeni doğan kuzularda Clostridium perfringens Tip-B’nin neden olduğu perakut, toksemik ve öldürücü hastalık.

Kuzu Dizanterisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Botulizm: Memeli ve kanatlı türlerinde, Clostridium botulinum’un ürettiği botulinum adı verilen toksinlerin neden olduğu, bilincin yerinde olmasına karşın, felçlerin biçimlenmesi sonucu hayvanın ayağa kalkamaması, yem ve su tüketiminin olmaması, kanatlı türlerinde de felç sonucu boynun eğri tutulmasıyla belirgin ölümcül bir bakteriyel-toksemik hastalık, batılı ördek hastalığı, botulismus, eğri boyun hastalığı. devamı...
 • Kangrenli Deri Yangısı: Bir aylıktan büyük tavukların, göğüs ve bacakların iç yüzünde nekroz ve kangrenle belirgin, yüksek oranda ölümlere neden olabilen bakteriyel hastalık. Clostridium perfringens Tip A ve Clostridium septicum ve Staphylacoccus aereus tarafından birlikte veya ayrı ayrı oluşturulur, kangrenli selülitis, nekrotik dermatitis. devamı...
 • Yumuşak Böbrek Hastalığı: Geviş getirenlerin ince bağırsaklarındaki Clostridium perfiringes tip D’nin salgıladığı bağırsak zehirlerince oluşturulan, özellikle karbonhidrattan zengin yemlerin aşırı miktarlarda tüketilmesi sonucu biçimlenen, çabuk oluşan otoliz nedeniyle böbreklerin yumuşaması ve yarı sıvı görünümüyle belirgin perakut ve yüksek oranda ölümlerle seyreden toksemik bir hastalık, aşırı yeme hastalığı. devamı...
 • Bradzo Hastalığı: Kuzularda ve daha az olarak da buzağılarda, özellikle soğuk bölgelerde ve kış aylarında Clostridium septicum’un yol açtığı, akut kanamalı şirden yangısı, yüksek ateş, ishal ve yüksek ölüm oranıyla belirgin toksemik hastalık, braksi hastalığı, bradzot, hlk. akbohça, başakvurdu, çelerme, evdirme, karaçıkın, karadüğül, ötürük, kumgeven. devamı...
 • Bradzo Hastalığı: Kuzularda ve daha az olarak da buzağılarda, özellikle soğuk bölgelerde ve kış aylarında Clostridium septicum’un yol açtığı, akut kanamalı şirden yangısı, yüksek ateş, ishal ve yüksek ölüm oranıyla belirgin toksemik hastalık, braksi hastalığı, bradzot, hlk. akbohça, başakvurdu, çelerme, evdirme, karaçıkın, karadüğül, ötürük, kumgeven. devamı...
 • örümcek Kuzu Kondrodisplazisi: Yeni doğan kuzularda bacakların ince, uzun ve kıvrık olmasıyla, zayıf kas gelişimi, küçük kafa yapısı, skoliozis, sternumda biçim bozukluğu ve çarpık bacaklılıkla belirgin otozomal çekinik bir faktörle oluşan yapılış bozukluğu. devamı...
 • Kamçılı Dizanterisi: Giardia ve Trichomonas türleri gibi kamçılı organizmaların neden olduğu dizanteri. devamı...
 • Klostridiyal Enteretoksemi: Clostridium perfringens’in alt tiplerinin neden olduğu ani ölümlerle belirgin esas olarak geviş getiren hayvanların bir hastalığı olmakla birlikte, taylarda ve domuz yavrularında da görülebilen, ishal ve bağırsak yangısıyla belirgin bir hastalık grubu. devamı...
 • Tetanoz: Clostridium tetani’nin neden olduğu insan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma. devamı...
 • Enteretoksemi Etkeni: Clostridium perfringens. devamı...

Kuzu Dizanterisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.