kynikler okulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kynikler okulu kelimesinin manası:

  1. (Yun. kyon = köpek, kynikos= köpeksi) : Yaşamın biricik ereğini hiç bir şeye gereksinme duymama ve kendi kendiyle yetinme, kısaca salt özgürlük olarak erdemde bulan Sokratesçi Yunan felsefe okulu. // Kurucusu Antisthenes'tir . Okul Kinosarges'te kurulduğu içinKynikler Okulu diye adlandırılmıştır. Başka bir kanıya göre de Kynik adı, kyon =köpek'ten türemiştir. Köpek gibi olmayı dile getirir. Kynikler uygarlık değerlerini hor gördükleri ve yaşama biçimleri her türlü kuralın dışında olduğu için bu adı almışlardır.

kynikler okulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları