labada sözlük anlamı nedir?

Sözlükte labada kelimesinin manası:

  1. Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia).
  2. Buruşuk kuzu kulağı

labada ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları