lack sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lack kelimesinin manası:

 1. ), (f.) eksiklik, noksan
 2. İhtiyaç, gereksinme
 3. Yoksunluk, mahrumiyet
 4. Eksiği olmak
 5. İhtiyacı olmak
 6. Mevcut olmamak
 7. Bir yerde hazır bulunmamak
 8. Mahrum olmak
 9. Malik olmamak
 10. Muhtaç olmak
 11. Eksikliğini duymak .
 12. Olmamak, eksik olmak, yoksun olmak, ihtiyacı olmak

lack ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları