lafayette

  1. Bir soyadı; Marquis de Lafayette (1757-1834), 1789-1830 yıllarında Fransız Devrimi ve Amerikan BağŸımsızlık Ordusu’nda hizmet eden Fransız asker ve politikacı; ABD’de bir dizi şŸehir ismi


Yayımlandı

kategorisi