lağımcı ocağı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lağımcı ocağı kelimesinin manası:

  1. Önceleri yeniçeri örgütünde lağım kazarak kale duvarlarını havaya uçurma ile görevli, sonraları bugünkü istihkâm birliğine denk duruma getirilen ağa bölüğü.

lağımcı ocağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları