lamentation sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lamentation kelimesinin manası:

  1. Ağlayış, feryat, figan, inleme
  2. Yeremya Peygamberin Mersiyeler kitabı.
  3. Ağıt, ağlama, feryat

lamentation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları