lamentations of jeremiah sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lamentations of jeremiah kelimesinin manası:

  1. Yeremya peygamberin mersiyeler kitabı

lamentations of jeremiah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları