lamı tarif veya lamı istiğrak

“Lamı Tarif Veya Lamı Istiğrak”, Osmanlıca kökenli bir ifadedir ve ta’rif veya istiğrak anlamına gelir. Bu terim, kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir. Aynı zamanda El-i istiğrak veya harf-i ta’rif olarak da adlandırılır. İşte bir örnek:

  • Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde, El-Hamd dediğimiz zaman bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif, bir kelimeyi belirsiz halden belirli hale koyar ve muayyeniyyet manasını verir. Örneğin, El-Mekteb kelimesi herhangi bir mektebi ifade ederken, El-Mekteb dediğimizde belli olan bir mekteb manasını ifade eder. Başına harf-i ta’rif gelen kelimeden tenvin kalkar ve nekre iken ma’rife olur12.

Bu ifade, Osmanlı dönemi dilinde kullanılan özel terimlerden biridir ve belirli bir anlamı vurgulamak için kullanılır.

  1. Kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Mesela: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden belirli hale koyar. Muayyeniyyet manasını verir. Bunlar elif ve lam harflerinden teşekkül eder. El-Mekteb’de olduğu gibi. Mekteb herhangi bir mektebdir. El-Mekteb dendiğinde bizce muayyen, belli olan bir mekteb manasını ifade eder. Başına harf-i ta’rif gelen kelimeden tenvin kalkar. Nekre iken ma’rife olur. (Osmanlıca’da yazılışı: lâm-ı ta’rif veya lâm-ı istiğrak)

Yayımlandı

kategorisi